Kennisgewing

 

Belangrike datums :

Kiddo sal gesluit wees op die volgende datums:

Vrydag 09 Augustus - Vrouedag

Maandag 23 September - Skoolvakansiedag

Dinsdag 24 September - Erfenisdag

Kiddo sluit op Woensdag 11  Desember 2019 om 17:30 en heropen op Woensdag 08 Januarie 2020.

 

Funksies:

Vrydag 06, 13, 20 Sept. - Gesinsfoto’s
 
Woensdag 25 September - Kiddo Braaidag

Saterdag 16 November - Kiddo Konsert

Vrydag 06 Des. 16:00 - Kiddo Kersboom

 

Instappies:

Die volgende instappies is vir die maatjies by Kiddo gereël. Sien asseblief die datums en inligting vir elke instappie.

Woensdag31 Julie-Reptile Citi

ELKE  INSTAPPIE  SE BETALING  MOET ASSEBLIEF  DIE DAG VOOR DIE  INSTAPPIE SE BESOEKDAG  BETAAL WORD.

"God is altyd by Sy kinders

Een ding verander nooit,

dit bly staan tot in ewigheid:

God is lief vir Sy kinders,

Hy sal hul nooit verlaat in die stryd nie."
~Helen Steiner Rice~

 

                                                                

 
 

frontpage