Kennisgewing

               If we don't TEACH our children to follow Christ,
                         the world will teach them not to.

                                     Familyshare.com

                                              

Vakansieprogram
9 Julie 2018

Hondjieklas-Bytjieklas

Klaspret
- Fliek 
- Dans, dans en dans


Beertjieklas-Uiltjieklas

Speelgoeddag

10 Julie 2018

Hondjieklas-Bytjieklas

Sensoriese spel

Beertjieklas-Uiltjieklas

Sensoriese spel
11 Julie 2018

Hondjieklas-Bytjieklas

Springkasteel

Beertjieklas-Uiltjieklas

Balle dag

12 Julie 2018

Hondjieklas-Bytjieklas

Kuns en buitespel

Beertjieklas-Uiltjieklas

Ons gaan bietjie fliek

13 Julie 2018

Hondjieklas-Bytjieklas

Piekniek by Kiddo

Beertjieklas-Uiltjieklas

Piekniek by Kiddo

Baie belangrik

- Alle speelgoed/balle moet asb. duidelik gemerk wees
- Geen swaarde, gewere of fietse op speelgoed dag nie.
- Geen rugbyballe op balle dag nie.

                                                                                                                    

 
 

frontpage