Kennisgewing

            Kaartjies beskikbaar vir aankope by kantoor.

Belangrike datums:
- Gholfdag (Donderdag 25 Oktober 2018)
- Konsert (Saterdag 10 November 2018)
- Christusfees by Kiddo (Vrydag 7 Desember 2018)
- Kiddo Kleuterskool sluit (Woensdag 12 Desember 2018)
- Kiddo Kleuterskool open (Woensdag 9 Januarie 2019)

"Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het,
het Ek jou geken..."
Jeremia 1:5

 

                                                                

 
 

frontpage