Kiddo Kleuterskool Inligting

Oor Ons Skool

Binnekort hier

Eienaar: Thea Kruger

Hoof: Amanda Neveling (B Prim ED Pre-Primêr) (UP)

Juf. Amanda

Ontvangsdame: Chantel 

Chantel

Fooie

Skoolfooie vir 2018

Registrasie fooi eenmalig (Vir nuwe ouers)

R500.00 per gesin.

Ontwikkeling- en onderhoud fooi per jaar

R460.00 per kind  

(Hierdie jaarlikse fooi word aangewend vir toerusting, speelgoed, skryfbehoeftes en algemene onderhoud en opgradering. Streng betaalbaar voor/op Saterdag 31 Maart 2018)

Voldagfooie

R2140.00 per maand 1ste kind
R1920.00 2de en meer kinders per maand

Voldag sluit in: Ontbyt, middagete, 10 en 3uur verversings.

Halfdagfooie (13:00)

R1980.00 per maand  (Geen afslag op 2de en meer kinders)

Halfdag sluit in: Ontbyt, 10uur verversings en middagete.

***

Kommunikasietoep - R20

:-) Snoepie en Bak-en-Brou is ingesluit by die skoolfooie.

Daaglikse Roetine

Skoolure is vanaf 06:30 vm tot 17:30 nm vanaf die 3maande tot 6 jaar

6:30                      
Skoolopen

6:30 - 7:45             
Aankoms & Vryspel

7:45 - 8:15              
Ontbyt

8:15 - 8:30              
Opruim & Toiletroetine

8:30 - 9:00              
Godsdienskring & Temabespreking;
Aanleer van liedjie en versie
Wiskunde / Wetenskap / Bewegingsaktiwiteit.

9:00 - 10:00             
Skeppende aktiwiteit
Verf / teken / speel met klei / knip / plak alles toepaslik met die tema te doen.

10:00 - 10:15         
Broodjies & Tee/Koeldrank & Toiletroetine

10:30 - 11:45
Vryspel / Buitespel / Buitemuurse aktiwiteite word aan belangstellendes aangebied.

11:45 - 12:15         
Middagete & Toiletroetine

12:20                     
Storiekring

12:45 - 14:30         
Rustyd

14:30 - 15:00         
Opstaan tyd & Toiletroetine

15:00                     
Middag verversings
Broodjies & tee/koeldrank / Vrugte

15:15                    
Buitespel Sommige Buitemuurse aktiwiteite word aangebied

16:15 - 16:30       
Toiletroetine

17:30                   
Skool sluit

Buitemuurse aktiwiteite

Buitemuurse aktiwiteite is vanaf 14:00 in die middag

2017

MAANDAG

Swem (Prisilla 082 547 5043)
Abacus Wisk. (Carin 079 884 4916)

DINSDAG

Ballet (Lizette 082 476 9255)
Krieket (Johan 071 64 2012)

WOENSDAG

Beaux-arts (Engela 083 407 3112)
Kinderkinetika (Karyna 076 733 9349)

DONDERDAG

Monkeynastix (Nicolette 083 497 9000)
Rekenaars - vanaf 3uur (Jannie 082 440 0744)

VRYDAG
              
Playball (Hendrik 083 384 2720)
Musiek (Heleen 082 477 0375)
Rugga Kids (Phillip 082 388 0543)
Akrobaat (Marilize 072 243 6993)
Fisio (Hesti  083 306 0017)

Addisionele Personeel

Kombuis personeel

Tannie Johanna

ME8A2924

 

Tuinier

Oom Zacharia

ME8A2938