Kiddo Kleuterskool Inligting

Oor Ons Skool

Binnekort hier

Eienaar: Thea Kruger

 

Ontvangsdame: Chantel 

Chantel

Fooie

Skoolfooie vir 2018

Registrasie fooi eenmalig (Vir nuwe ouers)

R500.00 per gesin.

Ontwikkeling- en onderhoud fooi per jaar

R460.00 per kind  

(Hierdie jaarlikse fooi word aangewend vir toerusting, speelgoed, skryfbehoeftes en algemene onderhoud en opgradering. Streng betaalbaar voor/op Saterdag 31 Maart 2018)

Voldagfooie

R 2300.00 per maand 1ste kind
R 2050.00 2de en meer kinders per maand

Voldag sluit in: Ontbyt, middagete, 10 en 3uur verversings.

Halfdagfooie (13:15)

R 2000.00 per maand  (Geen afslag op 2de en meer kinders)

Halfdag sluit in: Ontbyt, 10uur verversings en middagete.

***

Kommunikasietoep - R 30

:-) Snoepie en Bak-en-Brou is ingesluit by die skoolfooie.

Daaglikse Roetine

Skoolure is vanaf 06:15 vm tot 17:30 nm vanaf die 3maande tot 6 jaar

6:15                      
Skoolopen

6:30 - 7:45             
Aankoms & Vryspel/Buitespel

7:45 - 8:15              
Ontbyt

8:15 - 8:30              
Opruim & Toiletroetine

8:30 - 9:00              
Godsdienskring & Temabespreking;
Aanleer van liedjie en versie
Wiskunde / Wetenskap / Bewegingsaktiwiteit.

9:00 - 10:00             
Skeppende aktiwiteit
Verf / teken / speel met klei / knip / plak alles toepaslik met die tema te doen.

10:00 - 10:15         
Broodjies & Tee/Koeldrank & Toiletroetine

10:30 - 11:45
Vryspel / Buitespel / Buitemuurse aktiwiteite word aan belangstellendes aangebied.

11:45 - 12:15         
Middagete & Toiletroetine

12:20                     
Storiekring

12:45 - 14:30         
Rustyd

14:30 - 15:00         
Opstaan tyd & Toiletroetine

15:00                     
Middag verversings
Broodjies & tee/koeldrank / Vrugte

15:15                    
Buitespel Sommige Buitemuurse aktiwiteite word aangebied

16:15 - 16:30       
Toiletroetine

17:30                   
Skool sluit

Buitemuurse aktiwiteite

Buitemuurse aktiwiteite is vanaf 14:00 in die middag

2018

MAANDAG

Beaux-arts (Engela 083 407 3112) (14:00)
Ballet (Lizette 082 476 9255) (14:30)
Swem (Prisilla 082 547 5043) (14:30)

DINSDAG

Catrobatkidz (Candace 0823743688) (14:00)
Playball (Hendrik 083 384 2720) (14:00)

WOENSDAG

Akrobaat (Marilize 072 243 6993) (13:45)
Musiek (Heleen 082 477 0375) (14:00)
Swem (Prisilla 082 547 5043) (14:30)
Soccercise Starz (011 882 3428) (14:15)

DONDERDAG

Kinderkinetika (Karyna 076 733 9349) (14:15)
Rekenaars - vanaf 3uur (Jannie 082 440 0744) (15:00)
A+ Students (Wiskunde) (Linette Croucamp 081 049 0957) (14:00)

VRYDAG
Rugga Kids (Phillip 082 388 0543) (14:00)

Addisionele Personeel

Kombuis personeel

Tannie Margaret

ME8A2884
Tannie Johanna

ME8A2924

 

Tuinier

Oom Zacharia

ME8A2938

Beheer van oggend en middag buitespel asook aflos juffrou

Juf. Meriska

Meriska